Hướng dẫn

Shark


Tiến trình làm ra video Shark 3D

Sculpt by zbrush

retopology by 3D-coat

UVs-Texture by Maya, Zbrush, Photoshop

body paint by Zbrush

export maps into Photoshop and Maya

Lighting and rendering in Maya

combo by After effect


bài viết không đi chi tiết, nhưng hi vọng giúp bạn hiểu được tiến trình làm ra nó ntn

Advertisements

Hướng dẫn sử dụng Transpose trong Zbrush

Nguồn: Trường’s Blog


[Zbrush] Giới thiệu FiberMesh

Nguồn: Trường’s Blog


Hướng dẫn sử dụng Zsphere, Zsketch và Subtool


Nguồn: Trường’s Blog


“vẽ da cho nhân vật bằng polypaint” bởi Nguyễn Khắc Diệu


Các bạn vào CachVe3D.Com để xem thêm.


“Tạo một cái đầu nhân vật bằng ZBrush” bởi Nguyễn Khắc Diệu


Bác Nguyễn Khắc Diệu đã làm một loạt bài hướng dẫn tạo đầu nhân vật bằng Zbrush. Các bạn vào http://www.cachve3d.com/ để xem thêm.


Hướng dẫn sử dụng Zbrush cơ bản bởi Sil

Introduction to ZBrush 01

Introduction to ZBrush 02